The Locals | The Douglas Dauntless | Dauntless Videos | War Stories | War Documents | South Pacific Map | Training Photos

War Documents

Aircraft Action Report - Oct. 8, 1944

War Diary - Oct. 1944

Flight Log - Lt. H.E. Bradshaw

 

 

 

 

 

 

VMSB243.COM